Pieczurki, przebudowa

Inwestycja polegała na przebudowie z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na użytkowe. Przeprojektowywany był budynek mieszkalny istniejący w postaci zabudowy bliźniaczej z lat 70 tzw. „gierkówka”. Inwestor oczekiwał od nas zaadaptowania poddasza na powierzchnie mieszkalną, co wiązało się z podniesieniem dachu przy użyciu wyższych ścianek kolankowych, przeprojektowaniem więźby dachowej, zaprojektowaniu układu funkcjonalnego wnętrza poddasza jako uzupełniającego ich dotychczasową funkcję mieszkalną wraz z doprowadzeniem na ww. poddasze wszystkich niezbędnych instalacji. Do tego należałoby dodać wydzielenie odrębnej klatki schodowej w taki sposób, żeby mieszkania mieszczące się na poszczególnych kondygnacjach nie były przejściowe.
Zaprojektowaliśmy schody o konstrukcji stalowej z podwórka bezpośrednio prowadzące na balkon, który po zabudowaniu stał się wiatrołapem lub też szklaną oranżerią dla najwyżej usytuowanego mieszkania. Cała „operacja” wymagała pozwolenia na budowę i tym samym projektu budowlanego.