Nowe Aleksandrowo – rysunki

Jest to adaptacja projektu katalogowego firmy realGREEN z Łodzi polegająca na dostosowaniu projektu gotowego do warunków zabudowy wydanych w gminie Dobrzyniewo oraz stworzenie planu zagospodarowania terenu dla działki na której projektowany dom miał zostać usytuowany. Projekt również został dostosowany pod względem układu funkcjonalnego do potrzeb inwestora